Menu


کلیتون آلدرفر: توسعه دهنده نظریه انگیزشی آبراهام مزلو


کلیتون آلدرفر و نظریه ERG به عنوان توسعه نظریه انگیزشی آبراهام مزلو

کلیتون آلدرفر (Clayton Alderfer) را می‌توان از جمله دانشمندانی دانست که نظریه آنها بیشتر از نام خودشان شناخته شده است.

نظریه انگیزشی ERG (تفکیک انگیزاننده‌ها به سه حوزه‌‌ی وجودی، رابطه‌ و رشد) از جمله نظریه‌های مطرح و شناخته شده در مدیریت و #رفتار سازمانی است.

با این حال، کمتر کسی نام کلیتون آلدرفر را به عنوان توسعه دهنده‌ی این نظریه، شنیده است و به خاطر دارد.

کلیتون آلدرفر در دانشگاه Yale در زمینه‌ی روانشناسی تحصیل کرده بود و به کسب و کارها در حوزه‌های مربوط به روانشناسی سازمانی مشورت می‌داد.

همیشه به هرم انگیزشی آبراهام مزلو این نقد وارد بوده است که انسانها، الزاماً لایه‌های این هرم را به همان ترتیب مشخص شده، طی نمی‌کنند. ما هم، این بحث را هنگام مطالعه‌ی هرم انگیزشی مزلو مورد بحث قرار داده‌ایم.

هوشمندی کلیتون آلدرفر در این بود که نیازهای مطرح شده توسط مزلو را به جای طبقه بندی ترتیبی به سه دسته‌ی کلی تقسیم کرد و با این کار، ضمن کمک به حفظ و استفاده از این چارچوب ارزشمند در ادبیات مدیریت، نقطه ضعف‌هایی را که در اثر سوء برداشت‌های مدل قبلی به وجود آمده بود، کاهش داد.

توضیحات کامل‌تر در مورد نظریه‌ی ERG را می‌توانید در درس ارزش آفرینی و انگیزه‌های انسان‌ها بخوانید.

کلیتون آلدرفر در سال ۲۰۱۵ فوت کرد.

      شما تاکنون در این بحث مشارکت نداشته‌اید.  

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    مهرداد متین فر ، امید سرداری ، بی نام ، ماجد قاضی ، محمد وحیدطاری

قوانین کامنت گذاری در متمم

0 نکته برای کلیتون آلدرفر: توسعه دهنده نظریه انگیزشی آبراهام مزلو

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .