Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


محتوای تشویقی چیست؟


افزوده شدن محتوای تشویقی به متمم

ما در راستای ارتقاء کیفی و توسعه عمقی محتوای متمم، در برخی از درس‌ها، مطالب و موضوعاتی را در قالب محتوای تشویقی مطرح می‌کنیم.

محتوای تشویقی معمولاً مثال،بحث، مطالعه‌ی موردی، گزارش تحقیقاتی، فایل صوتی و ویدئویی یا هر نوع محتوای دیگری است که نبودن آن به کلیت بحث لطمه نمی‌زند و مطالعه‌ و یادگیری درس، بدون دسترسی به آن هم کاملاً امکان‌پذیر است. با این حال، مطالعه‌‌ی محتوای تشویقی و استفاده از آن، می‌تواند به یادگیری عمیق‌تر مفاهیم کمک کند.

شرط دسترسی به محتوای تشویقی بسته به نوع درس و موضوع محتوای تشویقی می‌تواند متفاوت باشد. برخی از شرایطی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند:

  • حل تمرین همان درس
  • حل تمرین یک یا چند درس مرتبط دیگر
  • کسب حداقل امتیاز در برخی از درس‌های متمم

در دروسی که دارای محتوای تشویقی هستند، این مسئله صریحاً و مشخصاً در متن درس مورد اشاره قرار می‌گیرد.

 فهرست برخی از درس‌هایی که برای آنها محتوای تشویقی در نظر گرفته شده است: