Menu
دوره آموزشی برندسازی شخصی

در دنیای مبتنی بر اقتصاد شهرت، برندسازی شخصی ابزاری قدرتمند برای ایجاد تمایز است.
محتوای تشویقی چیست؟


افزوده شدن محتوای تشویقی به متمم

ما در راستای ارتقاء کیفی و توسعه عمقی محتوای متمم، در برخی از درس‌ها، مطالب و موضوعاتی را در قالب محتوای تشویقی مطرح می‌کنیم.

محتوای تشویقی معمولاً مثال،بحث، مطالعه‌ی موردی، گزارش تحقیقاتی، فایل صوتی و ویدئویی یا هر نوع محتوای دیگری است که نبودن آن به کلیت بحث لطمه نمی‌زند و مطالعه‌ و یادگیری درس، بدون دسترسی به آن هم کاملاً امکان‌پذیر است. با این حال، مطالعه‌‌ی محتوای تشویقی و استفاده از آن، می‌تواند به یادگیری عمیق‌تر مفاهیم کمک کند.

شرط دسترسی به محتوای تشویقی بسته به نوع درس و موضوع محتوای تشویقی می‌تواند متفاوت باشد. برخی از شرایطی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند:

  • حل تمرین همان درس
  • حل تمرین یک یا چند درس مرتبط دیگر
  • کسب حداقل امتیاز در برخی از درس‌های متمم

در دروسی که دارای محتوای تشویقی هستند، این مسئله صریحاً و مشخصاً در متن درس مورد اشاره قرار می‌گیرد.

 فهرست برخی از درس‌هایی که برای آنها محتوای تشویقی در نظر گرفته شده است:

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    زهرا کرمانی ، تهمینه محمد علی زاده ، پانته آ آزادی ، هستی ، زهرا غلام زاده