Menu


حیوانات هم از بهار سهم دارند (قسمت اول مجموعه تصاویر)


حیوانات از بهار سهم دارند

 با پایان زمستان و فرا رسیدن بهار، تمام موجوداتی که روی نیمکره شمالی زمین زندگی می‌کنند، به صورت همزمان زنده شدن دوباره‌ی طبیعت را تجربه می‌کنند (طبیعتاً در همین زمان، ساکنان نیمکره‌ی جنوبی زمین، نظاره‌گر آغاز فصل پاییز هستند).

اما فراموش نکنیم که انسانها، بخش بسیار کوچکی از جمعیت موجودات روی این کره خاکی را به خود اختصاص می‌دهند.

در کنار ما، در فصل زمستان، موجودات دیگری نیز هستند که از سرما می‌لرزند و در سرپناه‌های خود، بارش برف و باران را نظاره می‌کنند و این روزها هم، مثل ما، زنده شدن دوباره‌ی زمین را جشن می‌گیرند.

این بار، در ادامه‌ زنگ تفریح های متمم، قصد داریم به مشاهده‌ی حیواناتی بپردازیم که به سهم خود، بهار را تجربه می‌کنند و جشن می‌گیرند.

چون تعداد تصاویر زیاد است و ممکن است بارگذاری آنها کمی طول بکشد و برای شما آزاردهنده باشد، مجموعه‌ی تصاویر را به دو بخش تقسیم کرده‌ایم.

آنچه می‌بینید بخش اول مجموعه تصاویر حیوانات در بهار است و قسمت دوم این مجموعه تصاویر، به صورت مطلبی مستقل ارائه شده است.

تصاویر حیوانات - بهار- گل - منظره   تصاویر حیوانات - بهار- گل - منظره تصاویر حیوانات - بهار- گل - منظره تصاویر حیوانات - بهار- گل - منظره تصاویر حیوانات - بهار- گل - منظره تصاویر حیوانات - بهار- گل - منظره تصاویر حیوانات - بهار- گل - منظره تصاویر حیوانات - بهار- گل - منظره تصاویر حیوانات - بهار- گل - منظره تصاویر حیوانات - بهار- گل - منظره