Menu

ترم پایه


اصول و فنون مذاکره
** مبانی اصول و فنون مذاکره، تعاریف اصطلاحات و ترکیبات، ترفندهای مذاکره، مذاکره تجاری، مذاکره فروش، مذاکره ، نحوه‌ی تنظیم قراردادهای بین‌المللی و … از جمله مباحثی است که در آینده‌ی نزدیک به تدریج در این سری مطرح خواهد شد.

تفکر استراتژیک
** هدف از درس تفکر استراتژیک، آموزش نحوه فکر کردن و اندیشیدن بر مبنای مفاهیم استراتژی است.

مدل کسب و کار
**مدل کسب و کار،‌ با همان تعریف علمی که قبلاً مطرح کردیم یک مدل محسوب می‌شود. به معنای اینکه هیچ کسب و کاری در یک مدل، خلاصه نمی‌شود و مدل کسب و کار در بهترین حالت یک نقشه از سرزمین کسب و کار است و نه خود کسب و کار.

مدیریت رفتار سازمانی
** درس مدیریت رفتار سازمانی، تمام عوامل تاثیرگذار روی رفتارها،‌ افکار و احساسات انسانها را – به صورت فردی و گروهی – مورد بررسی قرار می‌دهد. پس از آشنایی با درس مدیریت رفتار سازمانی، باید بفهمیم که رفتارهای مختلف در سازمان چگونه روی می‌دهند.

قوانین کامنت گذاری در متمم

0 نکته برای ترم پایه

     
    دوست گرامی مشاهده تمرینهای مربوط به این درس، صرفا برای کاربران متمم امکانپذیر میباشد.
    .