Menu

آرشیو سری مطالب :مهارت یادگیری

کتاب طرز فکر | معرفی، خلاصه کتاب و نقد آن

کتاب طرز فکر - کارول دوک

مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

گروه کتابخوانی | برای کتابخوانی گروهی چه قوانینی بگذاریم؟

کتابخوانی گروهی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارت یادگیری
   

اثر دانینگ کروگر | آن‌کس که نداند و نداند که نداند

اثر دانینگ کروگر

تمرین و مشارکت در بحث
   
مهارت یادگیری
   

چند پیشنهاد ساده برای بهبود روش مطالعه شما

برای بهبود روش مطالعه این عادت ها را در نظر بگیرید

مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

نقشه مفهومی یا نمودار مفهومی چیست؟ | راهنمای ترسیم نقشه و یک نمونه

منظور از نقشه مفهومی یا نمودار مفهومی چیست

مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

آیا مراقب هستید که آموزش، شما را نادان‌تر نکند؟

اثرات نامطلوب آموزش

تمرین و مشارکت در بحث
   
مهارت یادگیری
   

آیا با این رسم‌الخط، مطالب را بهتر به خاطر می‌سپارید؟

به خاطر سپردن بهتر

مهارت یادگیری
   

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری | چند نکته‌ درباره تکنیکهای یادگیری

تکنیک های یادگیری

رادیو متمم
   
مهارت یادگیری
   

مخترع کیست؟

تعریف اختراع چیست؟ مخترع چه کسی است؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   
مهارت یادگیری
   

افزایش سرعت یادگیری به عنوان یک هدف

درباره تکنیک های افزایش سرعت یادگیری

مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

چگونه کتاب بخوانیم؟ راهنمای مورتیمر آدلر برای کتاب خواندن

چگونه کتاب بخوانیم - مورتیمر آدلر

مهارت یادگیری
   

چند نکته درباره روش یادداشت برداری | یادداشت الکترونیک در برابر یادداشت کاغذی

یادداشت برداری با کاغذ یا یادداشت برداری با کامپیوتر کدام بهتر است؟ متمم - محل توسعه مهارتهای من

مهارت یادگیری
   

درباره اهمیت آموزش دانشگاهی

اهمیت آموزش دانشگاهی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   
مهارت یادگیری
   

بهترین معلم ریاضی کیست؟

بهترین معلم ریاضی کیست؟ نقش اشتباه در یادگیری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   
مهارت یادگیری