Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

آرشیو سری مطالب :مهارت یادگیری

درباره اهمیت آموزش دانشگاهی

اهمیت آموزش دانشگاهی

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   
مهارت یادگیری
   

بهترین معلم ریاضی کیست؟

بهترین معلم ریاضی کیست؟ نقش اشتباه در یادگیری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   
مهارت یادگیری
   

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)

هدف گذاری یادگیری و بررسی نمونه هدف گذاری

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

کدام‌یک از روش های یادگیری را انتخاب می‌کنید؟

روش های یادگیری

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

تعریف منحنی یادگیری چیست و برای ما چه کاربردی دارد؟

تعریف منحنی یادگیری چیست و کاربرد منحنی یادگیری در کجاست

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

آیا آموزش الکترونیکی و روشهای یادگیری الکترونیکی مناسب شماست؟

آموزش الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی

مهارت یادگیری
   

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر

روشهای یادگیری و تکنیک های یادگیری

مهارت یادگیری
   

اینفوگرافی تکنیکهای یادگیری

اینفوگرافی تکنیکهای یادگیری

مهارت یادگیری
   

انواع سبک های یادگیری چه هستند و چه کاربردی دارند؟

انواع سبکهای یادگیری

مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

فایل صوتی – مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری

مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری

رادیو متمم
   
مهارت یادگیری
   

بالاترین سطح یادگیری، خلق و ترکیب است

خلق و ترکیب در طبقه بندی بلوم

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

مهم ترین مانع یادگیری

مهم ترین مانع یادگیری چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

توانایی ارزیابی و قضاوت یکی از مراحل یادگیری است

توانایی یادگیری و مهارت ارزیابی و قضاوت

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از مهارتها در یادگیری

مهارت تجزیه و تحلیل به عنوان یکی از مهارتهای یادگیری

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟

تفاوت فهمیدن و به کار بردن در چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

منظور از درک مطلب چیست؟ چگونه برای درک مطلب هدف‌گذاری کنیم؟

درک مطلب چیست و چگونه درک مطلب خود را افزایش دهیم؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

دانستن، حفظ کردن و به خاطر سپردن، می‌تواند یکی از اهداف آموزش باشد

مهارت به خاطر سپردن و حفظ کردن

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

طبقه بندی بلوم (سطوح یادگیری بلوم)

طبقه بندی بلوم - حوزه شناختی - حوزه احساسی - حوزه حرکتی

مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری