Menu
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


چند جمله از کتاب تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری

کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری

پاراگراف فارسی
   

حکایت فیل در تاریکی (مثنوی مولوی)

داستان فیل و کوران - حکایت فیل و تاریکی - مثنوی مولوی

پاراگراف فارسی
   
مختص کاربر آزاد
   

تاریخ بیهقی

گزیده تاریخ بیهقی

پاراگراف فارسی
   
مختص کاربر آزاد
   

عبید زاکانی و رساله تعریفات (رساله ده فصل)

عبید زاکانی و رساله دلگشا و رساله ترتیبات و رساله ده فصل

پاراگراف فارسی
   

جملاتی از مونتسکیو (نویسنده کتاب نامه های ایرانی و روح القوانین)

مونتسکیو - نویسنده کتاب روح القوانین و نامه های ایرانی

پاراگراف فارسی
   
مختص کاربر آزاد
   

پاراگراف فارسی: بعضی ماجراها، همان بهتر که آغاز نشوند

داستان های مثنوی - زرگر و پیرمرد

پاراگراف فارسی
   

پاراگراف فارسی: درباره زوال و نابودی

کتاب اراده معطوف به قدرت - درباره زوال و نابودی - نیچه

پاراگراف فارسی
   
مختص کاربر آزاد
   

حکمتی که در درد کشیدن وجود دارد

حکمت درد کشیدن - نیچه - حکمت شادان

پاراگراف فارسی
   

وانمود کن ناشنوایی تا سرانجام ناشنوا بشوی

کتاب حکمت شادان نیچه

پاراگراف فارسی
   

چند پاراگراف از فیه ما فیه مولوی

جملاتی از کتاب فیه ما فیه مولوی

پاراگراف فارسی