Menu

مهارتهای ارتباطی (نقشه راه یادگیری)

کارگاه آموزش مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی    

فهرست مقالات و منابع مرتبط با زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    فهرست منابع    

زبان بدن در فضاهای محدود: بی توجهی مودبانه یا بی توجهی مدنی

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

تفاوت زبان بدن مردان و زنان (۲): آیا زنان احساساتی تر هستند؟

تفاوت زبان بدن زنان و مردان و بروز احساسات

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    مختص کاربر ویژه    

زبان بدن گربه ها (گرایش تخصصی زبان دُم!)

زبان بدن گربه ها

زنگ تفریح    

کلیپ تصویری زبان بدن: استفاده از حرکات دست

فیلم آموزشی زبان بدن - استفاده از حرکات دست

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    مختص کاربر ویژه    

تفاوت زبان بدن زنان و مردان (۱)

زبان بدن زنان و زبان بدن مردان چه تفاوت هایی دارد

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    مختص کاربر ویژه    

کتاب زبان بدن و ارتباطات غیرکلامی (با مرور و خلاصه)

کتاب زبان بدن

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    

دکتر آلبرت محرابیان از پیش‌تازان و قربانیان زبان بدن

دکتر آلبرت محرابیان و نظریه او درباره زبان بدن و ارتباط غیرکلامی

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    

ارتباطات غیرکلامی در مذاکره و زندگی روزمره

زبان بدن در مذاکره

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    مختص کاربر ویژه    

درس ۱۲: شناخت و تحلیل احساسات از طریق زبان بدن و علائم چهره

زبان بدن و علائم چهره و تشخیص احساسات توسط آن

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    مختص کاربر ویژه    

رابطه چشمی و پیامهای چشمهای ما – درس ۱۱

زبان بدن و ارتباط چشمی در مذاکره

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    مختص کاربر ویژه    

تاثیرگذاری اولیه یا First Impression

زبان بدن، علائم غیرکلامی و تاثیرگذاری اولیه

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    مختص کاربر ویژه    

زبان بدن – درس ۵: ارزیابی توانمندی در بیان پیام احساسی

زبان بدن و بیان احساسات

ارتباطات غیر کلامی و زبان بدن    مختص کاربر ویژه