Menu

شوخی با شعار تبلیغاتی برندهای بزرگ دنیا

honest brand slogans - motamem org

زنگ تفریح    

انتخاب بهترین هدیه تبلیغاتی

هدیه تبلیغاتی

تبلیغات    

بحران رسانه برای برندها – فایل صوتی رادیو متمم

بحران رسانه برای برندها

برند و برندسازی    رادیو متمم    

تعریف دارایی برند، قدرت برند و ارزش برند و تفاوت آنها – درس ۵

دارایی برند فدرت برند و ارزش برند

برند و برندسازی    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

هدف برندسازی چیست؟(مرور تعریف برندسازی Me-too)- درس ۲

اشتباهات برندسازی چیست و تعریف برندسازی Me-too

برند و برندسازی    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

اشتباهات رایج در درک مفهوم برند و برندسازی (درس ۱)

اشتباهات رایج در برندسازی

برند و برندسازی    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

کتاب مدیریت استراتژیک برند نوشته کاپفرر

کتاب مدیریت استراتژیک برند - نوشته کاپفرر

بوی کاغذ    معرفی کتابهای مدیریتی    

ارزش گذاری برند توسط اینتربرند چگونه انجام می‌شود؟

ارزش گذاری برند توسط اینتربرند

برند و برندسازی    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

شناخت برند یا Brand Recognition (بازشناسی برند)

شناخت برند و بازشناسی برند یا Brand Recognition

برند و برندسازی    واژه نامه متمم    

یادآوری برند یا Brand Recall چیست؟

یادآوری برند چیست؟ (Brand Recall)

برند و برندسازی    واژه نامه متمم    

رادیو متمم: تعریف برند در گفتگو با دکتر شهریار شفیعی

دانلود فایل صوتی رادیو متمم - برند و برندسازی

برند و برندسازی    رادیو متمم    

تعریف وفاداری به برند یا ‌Brand Loyalty – درس ۳

وفاداری به برند (Brand Loyalty)

برند و برندسازی    

ارزش پیشنهادی برند – Brand Value Proposition – درس ۴

ارزش پیشنهادی برند

برند و برندسازی    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

بازاریابی درونگرا و برند به عنوان ناشر

استراتژی محتوا    مختص کاربر ویژه