مجموعه مطالب در زمینه نگاهی دقیق‌تر به کلمات | متمم
Menu

آرشیو سری مطالب :نگاهی دقیق‌تر به کلمات

برخی اشتباهات رایج در نگارش کلمات

اشتباهات دیکته ای در نگارش کلمات

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

فرهنگ واژه های فارسی سره | فریده رازی

فرهنگ واژه های فارسی سره نوشته فریده رازی

نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

تلویحی و ضمنی به چه معنا هستند؟

تلویح یعنی چه؟ تصریح یعنی چه؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

مصداق یا مثال؟

مثال و مصداق

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

چرا باید کلمه‌ها را بهتر و دقیق‌تر بشناسیم؟

ظرافت‌های کلامی و نگاهی دوباره به کلمات

نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

آشنایی با کلمات و ظرافت‌های کلامی

نگاهی دقیق تر به کلمات

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

تفاهم نامه و توافق نامه

تفاوت توافق نامه و تفاهم نامه چیست؟

مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

ائتلاف و اتحاد

تفاوت ائتلاف و اتحاد چیست؟

مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

تصفیه حساب و تسویه حساب

تسویه حساب یا تصفیه حساب کدام درست است؟

مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

مال، دارایی و ثروت

مال و ثروت و دارایی و تفاوتهای آنها

مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

نگاهی دقیق‌تر به واژه‌ی سرمایه

پرورش تسلط کلامی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

بدیهی، طبیعی، واضح؟

تسلط کلامی و توجه به ظرافتهای کلامی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

تفاوت | تضاد | تناقض

پرورش تسلط کلامی - ظرافت کلمات

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات
   

نگاهی دقیق‌تر به کلمات: توسعه و پیشرفت

پرورش تسلط کلامی - تفاوت توسعه و پیشرفت - اختلاف‌های ظریف کلمات

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   
نگاهی دقیق‌تر به کلمات