Menu

آرشیو سری مطالب :مهارت حل مسئله

هزینه فرصت های از دست رفته و روش محاسبه آن

تعریف هزینه فرصت چیست؟ روش محاسبه هزینه فرصت چگونه است؟

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

منظور از ریلکس کردن یک مسئله چیست؟

ریلکس کردن حل مسئله

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

خطاهای رایج در تعیین فهرست گزینه‌ها و آلترناتیوها

فهرست گزینه ها و آلترناتیوها

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

درس گرفتن از شکست برای موفقیت | چیپ هیث

دیدگاه چیپ هیث درباره این‌که چگونه از شکست برای موفقیت درس بگیریم

تمرین دارد
   
مهارت حل مسئله
   

تفاوت تفکر مهندسی و تفکر طراحانه در فرایند حل مسئله چیست؟

نگاه مهندسی و تفکر طراحانه در فرایند حل مسئله چیست و چگونه می‌توان این دو نگرش را از یکدیگر تشخیص داد؟

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

مدیران هجده ثانیه‌ای – نقش شنیدن در تشخیص مسئله

مدیران ۱۸ ثانیه ای - گوش دادن و نقش آن در حل مسئله

مهارت حل مسئله
   

تکنیکها و قوانین طوفان فکری

قوانین طوفان فکری - تکنیک های آن

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

یک استراتژی متفاوت برای رقابت پپسی و کوکاکولا

استراتژی رقابتی پپسی در مقابل کوکاکولا

مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

تفکر طراحی چیست و چرا برای حل مسئله های کسب و کار مفید است؟

تفکر طراحی چیست؟ کاربرد تفکر طراحی در کسب و کار

مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

تعریف Trade-off یا داد و ستد (تصمیم گیری های چند معیاره)

تعریف Trade-off در تصمیم گیری چند معیاره

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

استعداد واقعی، تسلط بر فرایند حل مسئله است

استعداد حل مسئله در محیط کار

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

تفکر واگرا و تفکر همگرا

تفکر واگرا چیست و با تفکر همگرا چه تفاوتی دارد؟

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

تشخیص مسئله و تعریف مسئله (زیربنای اصلی هنر حل مسئله)

تشخیص مسئله و تعریف مسئله قبل از حل مسئله باید مورد توجه قرار گیرند

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله
   

انواع مسئله‌ها بر اساس سطح پیچیدگی

انواع مسئله ها بر اساس میزان پیچیدگی آنها

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت حل مسئله