مجموعه مطالب در زمینه تحلیل رفتار متقابل | متمم
Menu

آرشیو سری مطالب :تحلیل رفتار متقابل

آزمایش هری هارلو | نوازش فیزیکی مهم‌تر است یا تغذیه؟

آزمایش هری هارلو

تحلیل رفتار متقابل
   
مختص کاربر ویژه
   

تقویت بالغ درون | چگونه بالغانه رفتار کنیم؟

تحلیل رفتار متقابل و مراوده های درونی در ساختار شخصیت

تحلیل رفتار متقابل
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب وضعیت آخر (تامس هریس) | آن را بخوانیم یا نخوانیم؟

کتاب وضعیت آخر تامس هریس - مرور و خلاصه کتاب وضعیت آخر

تحلیل رفتار متقابل
   

ساختار شخصیت | سه حالت شخصیتی کودک، بالغ، والد

کودک و بالغ و والد در تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب تحلیل رفتار متقابل (TA Today) | یان استوارت

تحلیل رفتار متقابل نوشته یان استوارت

تحلیل رفتار متقابل
   

تحلیل رفتار متقابل | مدیریت گفتگو و مذاکره

مدیریت تجربه در جلسات گفتگو و مذاکره

تحلیل رفتار متقابل
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تحلیل رفتار متقابل (جمع بندی مباحث مقدماتی)

خلاصه تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل
   
مختص کاربر ویژه
   

سوالهای بالغانه با سوالهای والدانه و کودکانه چه تفاوتی دارند؟

تحلیل رفتار متقابل و سوال پرسیدن

تحلیل رفتار متقابل
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تحلیل رفتار متقابل: سازماندهی زمان / ساختار بخشیدن به زمان (۲)

سازماندهی به زمان - ساختار بخشیدن به زمان در تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تحلیل رفتار متقابل: سازماندهی زمان / ساختار بخشیدن به زمان (۱)

سازماندهی زمان یا ساختار بخشیدن به زمان در تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تحلیل رفتار – عطش و گرسنگی برای محرک های حسی

گرسنگی برای محرک های فیزیکی - عطش محرک فیزیکی

تحلیل رفتار متقابل
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

جمع‌بندی تا اینجا – مفهوم “گرسنگی” در کلام اریک برن

مفهوم گرسنگی در تحلیل رفتار متقابل و ادبیات اریک برن

تحلیل رفتار متقابل
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش

اقتصاد نوازش - قوانین نادرست نوازش در تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

پروفایل نوازشی شما (تحلیل رفتار متقابل)

پروفایل نوازشی - تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل
   
مختص کاربر ویژه