Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


اسلایدهای مربوط به گردهمایی متممی‌ها


با توجه به اینکه تعداد زیادی از دوستان متممی، پیشنهاد کرده بودند فایل اسلایدهای مربوط به گردهمایی متمم بر روی سایت آپلود شود تا بتوانند آن‌ها را دانلود و بررسی کنند، در اینجا همه‌ی فایل‌های ارائه شده در گردهمایی را برای دانلود قرار داده‌ایم.

فایل‌ها به ترتیب زمان سخنرانی مرتب شده‌اند و در مقابل هر فایل، لینک صفحه پروفایل سخنران را مشاهده می‌کنید.

لینک مرتبط: عکس‌های مربوط به گردهمایی متمم (بخش اول / بخش دوم / بخش سوم / بخش چهارم)