Menu

تنبلی گروهی | وقتی اعضای گروه به اندازه‌ی کافی مایه نمی‌گذارند

تعریف تنبلی گروهی چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

کتاب پنج دشمن کار تیمی | آشنایی با چالش های کار تیمی اثربخش

پنج دشمن کار تیمی - پاتریک لنچیونی

مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

مشکلات کار تیمی اثربخش | تفکر گروهی یا گروه اندیشی

تعریف تفکر گروهی

تمرین و مشارکت در بحث
   
محتوای تشویقی
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

تقسیم کار در تیم | مدل رنگی مردیت بلبین

مدل کار تیمی بر اساس تقسیم کارهای رنگی در تیم

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

مردیت بلبین | نظریه پرداز کار تیمی و طراح تست بلبین

مردیت بلبین - طراح تست بلبین

معرفی کتابها و نویسندگان
   
مهارت کار تیمی
   

معرفی مهارت کار تیمی

معرفی مهارت کار تیمی

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

مدل تاکمن و مراحل پنج گانه رشد یک تیم

مراحل رشد یک تیم (مدل تاکمن)

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

مهارت کار گروهی و کار تیمی (نقشه راه یادگیری)

تفاوت تیم و گروه در مهارت کار تیمی

راهنمای مطالعه درسها
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

شناسنامه کارگاه مهارت کار تیمی

شناسنامه کارگاه مهارت کار تیمی

مهارت کار تیمی
   

تمرین برای تصمیم گیری تیمی (تلاش برای بقا در سطح کره ماه)

تمرین تصمیم گیری تیمی

تجربه ذهنی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

دقیق‌ترین تعریف کار تیمی در مقالات و مطالعات دانشگاهی چیست؟

تعریف کار تیمی چیست

مهارت کار تیمی
   

موانع کار تیمی اثربخش | سندرم آپولو در تشکیل تیم‌ها

سندرم آپولو در کار تیمی تعریف شده توسط مردیت بلبین

مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

موانع کار تیمی اثربخش | تیم هایی که تیم نیستند

موانع و مشکلات کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

متخصص‌ها (Specialists) و نقش آنها در کار تیمی

متخصصان به عنوان یکی از نقش های بلبین در کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی