Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

افسردگی چیست و چه نشانه‌هایی دارد؟ (۲)

نشانه های افسردگی چیست

تمرین دارد    خودشناسی    مختص کاربر آزاد فعال    

تعریف خلق در روانشناسی چیست؟

تعریف خلق در روانشناسی چیست؟

خودشناسی    مختص کاربر آزاد فعال    

افسردگی چیست و چه نشانه هایی دارد؟ (۱)

افسردگی چیست و چه نشانه هایی دارد

خودشناسی    مختص کاربر آزاد فعال    

برخی از فواید گوش دادن به موسیقی

مزایای گوش دادن به موسیقی

سبک زندگی من    

چگونه کارایی روزانه‌ام را نابود کنم یا کاهش دهم؟

کاهش کارایی - متمم - محلی برای توسعه مهارتهای من

سبک زندگی من