Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


تقویت مهارت خواندن انگلیسی: مسئولیت مشترک ما را بی مسئولیت می‌کند


مسئولیت جمعی به بی مسئولیتی منتهی میشود

در سلسله مطالبی که تحت عنوان #تقویت مهارت خواندن انگلیسی ارائه شده است، هر بار بخشی از یک کتاب را مرور می‌کنیم.

این بار قصد داریم بخشی از کتاب طراحی حسی دانلد نورمن را با هم بخوانیم.

این مطلب زیر عنوان رابطه‌ی اعتماد و طراحی مطرح شده و به این مسئله اشاره دارد که اعتماد (به معنای عام آن) می‌تواند خطرآفرین باشد.

Think about your own reaction.

If you were by yourself, walking along the streets of a large city and encountered what looked like a crime, you might be frightened and, therefore, reluctant to intervene.

توضیحات پاراگراف بالا (کلیک کنید)

محدودیت در دسترسی کامل به این درس

دوست عزیز.

درسی کامل به این درس برای کاربران ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

با عضویت به عنوان کاربر ویژه‌ی متمم، علاوه بر دسترسی به این مطلب، به سایر بحث‌هایی هم که تحت عنوان یادگیری زبان انگلیسی مطرح می‌شوند دسترسی پیدا می‌کنید.

همچنین با فعال کردن اشتراک ویژه به درس‌های بسیار بیشتری دسترسی پیدا می‌کنید که می‌توانید فهرست آنها را در اینجا ببینید:

 فهرست درس‌های مختص کاربران ویژه متمم

البته از میان درس‌ها و مطالب مطرح شده، ما فکر می‌کنیم شاید بهتر باشد ابتدا بررسی مباحث زیر را در اولویت قرار دهید:

  افعال پرکاربرد زبان انگلیسی

  صفت‌های پرکاربرد انگلیسی در محیط کسب و کار

  مهارت ارتباطی

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تقویت مهارت خواندن انگلیسی به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه تقویت مهارت خواندن انگلیسی