Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


مدیریت پروژه های کوچک (اتاق خبر)


اتاق خبر

با توجه به اینکه معمولاً دوستان عزیز متممی، از میان مجموعه‌ی گسترده‌ی درس‌هایی که ارائه می‌شوند، در هر مقطع زمانی، تعداد محدودی از درس‌ها را دنبال می‌کنند، با استفاده از اتاق خبر، می‌کوشیم کمک کنیم که اطلاعات مرتبط با آن درس، به شکلی ساده‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرد.

آنچه می‌بینید نسخه آزمایشی اتاق خبر مدیریت پروژه های کوچک است که به تدریج بهبود خواهد یافت.

آینده درس مدیریت پروژه های کوچک

درس مدیریت پروژه های کوچک، به تدریج و حدوداً تا پایان پاییز ۹۵ تکمیل خواهد شد.

فعلاً درس مهارت کار تیمی از زیرمجموعه های این بحث، در حال انتشار است.

 راهنمای مطالعه درس

برای این درس هنوز راهنمای مطالعه تنظیم نشده است.

وضعیت شما در درس مدیریت پروژه های کوچک

شما تا کنون در هیچ‌یک از درس های تمرین‌دار مدیریت پروژه‌های کوچک مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اید.

گزارش مشارکت‌ها

تعداد ۱۷۹۲ نفر از دوستان متممی، در بحث‌های درس مدیریت پروژه‌های کوچک مشارکت دارند.

آخرین بحث‌ها و تمرین‌ها در مدیریت پروژه‌های کوچک
نظراتی که طی یک ماه اخیر،‌ بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند