Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


آژانس مسافرتی سفر سبز متمم


آژانس مسافرتی سفر سبز - برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی

موضوع: آژانس مسافرتی برگزارکننده تورهای داخلی و خارجی

شرح موضوع:

آژانس مسافرتی سفر سبز متمم که از این به بعد آن در این مطالعه موردی، آژانس سفر سبز نامیده می‌شود، یک شرکت جوان برگزارکننده تورهای گردشگری است که می‌کوشد جایی برای خود در فضای آژانس‌های مسافرتی باز کند.

این آژانس توسط تعدادی از جوانان اداره می‌شود که متوسط سن آنان هنوز به سی سال هم نرسیده است.

اما اعتماد به نفس آنها خوب است و معتقدند شاید این جوان بودن باعث شود که به جای راهکارهای رایج مورد استفاده در آژانس های مسافرتی کشور، با استفاده از ایده پردازی و همین‌طور دانش روز مدیریت و روش‌های نوین بازاریابی و تبلیغات، بتوانند جایگاهی مناسب در بازار خود پیدا کنند.

در حال حاضر، این آژانس مشغول فروش مجدد یا Reselling خدمات گردشگری است.

به این ترتیب که با آژانس‌های گردشگری بزرگ‌تر که کارگزار و مجری تورهای بزرگ هستند همکاری می‌کند و خدمات آنها را به مشتریان می‌فروشد.

بخشی از بهای این تورهای گردشگری، به عنوان هزینه فروش به بچه های آژانس سفر سبز پرداخت می‌شود.

بچه های سفر سبز، بلندپرواز هستند و به روزهایی فکر می‌کنند که هتل‌ها و هواپیما‌ها را چارتر کنند و خود مجری تورهای گردشگری بزرگ باشند.

اما به هر حال، فعلاً اوایل کار هستند باید به تورهای گردشگری تفریحی کوتاه مانند دشت هویج و نمک آبرود و گهگاه فروش تورهای مسافرتی به کشورهای همسایه مانند ارمنستان و ترکیه و امارات فکر کنند.

بحث های مرتبط با آژانس مسافرتی سفر سبز

بخش بندی بازار بر اساس محصول

سندرم آپولو در کار تیمی

انواع هدف گذاری بازار و معیارهای انتخاب بازار هدف