Menu
دوره آموزشی برندسازی شخصی

در دنیای مبتنی بر اقتصاد شهرت، برندسازی شخصی ابزاری قدرتمند برای ایجاد تمایز است.


درباره بازاریابی ویروسی (تقویت مهارت خواندن انگلیسی)

بازاریابی ویروسی - کتاب صفر تا یک - پیتر ثیل

تقویت مهارت خواندن انگلیسی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

درباره سختی کار فروشندگان و فعالان تبلیغات (تقویت مهارت خواندن انگلیسی)

تقویت مهارت خواندن با کتاب پیتر ثیل

تقویت مهارت خواندن انگلیسی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

مقدمه کتاب صفر تا یک (پیتر ثیل) – تقویت مهارت خواندن انگلیسی

مقدمه کتاب صفر تا یک

تقویت مهارت خواندن انگلیسی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب صفر تا یک نوشته پیتر ثیل – قسمت دوم

کتاب از صفر تا یک نوشته پیتر ثیل

مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

کتاب صفر تا یک نوشته پیتر ثیل – قسمت اول

کتاب از صفر تا یک نوشته پیتر ثیل

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابها و نویسندگان
   

پالانتیر (Palantir): شام مجلل پیتر ثیل از بقایای سفره‌ی دیروز

پالانتیر یکی از استارت آپ های موفق جهان است که توسط پیتر ثیل تاسیس شده

مختص کاربر ویژه
   

پیتر ثیل ، استراتژی و کشف دنیاهای ناشناخته

پیتر ثیل و کتاب از صفر تا یک

استراتژی فردی
   
مختص کاربر ویژه