Menu

مدیریت هیجانات و پاسخ‌های احساسی (با استفاده از مدل تحلیل رفتار متقابل)

مواجهه با سوالها و انتقادها

تحلیل رفتار متقابل    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

هوارد گاردنر (پیشنهاد دهنده‌ی مدل هوش چندگانه)

هوارد گاردنر و نظریه هوش چندگانه یا Multiple Intelligence

متفکران کلاسیک مدیریت    

درس ۱: معرفی دانیل گلمن – مروج مفهوم هوش هیجانی یا هوش عاطفی

دانیل گلمن (دنیل گلمن) و مفهوم هوش هیجانی یا هوش عاطفی

هوش هیجانی    

درس هوش هیجانی یا هوش عاطفی (Emotional Intelligence)

هوش هیجانی در متمم - محل توسعه مهارتهای من

معرفی دروس متمم زندگی    هوش هیجانی    

کسانی که هرگز در کار پیشرفت نمی‌کنند

کسانی که در کار پیشرفت نمیکنند - متمم - محل توسعه مهارتهای من

مبانی رفتار سازمانی    

هوش هیجانی ، برداشت از خود و خودشکوفایی

هوش هیجانی و خودشکوفایی - متمم - محل توسعه مهارتهای من

تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    هوش هیجانی    

هوش هیجانی ، برداشت از خود و احترام به خود

هوش هیجانی و ادراک از خود - متمم - محل توسعه مهارتهای من

تمرین دارد    هوش هیجانی    

هوش هیجانی در مدل EQ-i (روون بار-اُن)

هوش هیجانی و پرسشنامه بارون

هوش هیجانی    

هوش هیجانی: واقعیت علمی یا ابزار تجاری؟

هوش هیجانی و نقش آن در موفقیت - متمم - محل توسعه مهارتهای من

هوش هیجانی    

درباره‌ی بازیها (۱)

بازیهای کامپیوتری

قبل از بیست و دو سالگی    

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم

متمم چیست و چه می‌کند؟
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟