Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)

جدول برنامه ریزی روزانه و چک لیست روزانه | فایل PDF برای دانلود

چک لیست برنامه ریزی روزانه

مدیریت زمان
   

برای تثبیت عادتهای خوب در زندگی روزانه از چه برنامه‌ای استفاده می‌کنید؟

ایجاد و تثبیت عادتهای خوب

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد
   
مدیریت زمان
   

نرم افزار برنامه ریزی روزانه و انجام کارهای شخصی Todoist

مختص کاربر آزاد
   
مدیریت زمان
   

نظم شخصی در پانزده دقیقه (قانون ۱۵ دقیقه)

نظم شخصی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد
   
مدیریت زمان
   

نظم شخصی و راهکاری برای آشفتگی ذهنی

نظم شخصی و راهکاری برای آشفتگی ذهنی

مختص کاربر آزاد
   
مدیریت زمان
   

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد
   
مدیریت زمان