Menu

ثبت نام مالی در گردهمایی توسعه مهارتهای فردی متممی ها

گردهمایی توسعه مهارتهای فردی، یک برنامه یک روزه‌ی اجتماعی - آموزشی از زیرمجموعه‌های برنامه آموزشی گروه متمم است که با هدف آشنایی بیشتر دوستان متممی با یکدیگر و نیز تبادل دانسته‌ها و آموخته‌هایشان، در بیست و ششم مرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.

کتاب تفکر، سریع و کند نوشته دانیل کانمن (معرفی منابع درسی)

کتاب فکر کردن سریع و کند - دانیل کانمن - درباره تصمیم گیری

تصمیم گیری    مختص کاربر ویژه    معرفی کتابهای مدیریتی    

معرفی دنیل کانمن و کتابهای او

دنیل کانمن و معرفی کتابهای او

متفکران کلاسیک مدیریت    

دنیل کانمن و فرایند دوگانه اندیشیدن و تصمیم گیری (قسمت دوم)

مهارت تصمیم گیری و فرایند دوگانه اندیشیدن و انتخاب

تصمیم گیری    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه    

دنیل کانمن و فرایند دوگانه اندیشیدن و تصمیم گیری (قسمت اول)

بررسی دو فرایند موازی در تصمیم گیری

تصمیم گیری    تمرین دارد    مختص کاربر ویژه