Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
شرایط دریافت هدیه نوروزی متمم: دوره صوتی آموزش هدف‌گذاری (کلیک کنید)

آرشیو سری مطالب :واژه نامه متمم

آشنایی با سازمان بهداشت جهانی و وظایف آن WHO

سازمان بهداشت جهانی چیست و چه می کند؟ WHO

واژه نامه متمم
   

اسکیومورفیسم | مفهومی که فراتر از طراحی وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاست

اسکیومورفیسم

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

مدیریت کسب و کار چیست؟ | رشته مدیریت کسب و کار به چه موضوعاتی می‌پردازد؟

واژه نامه متمم
   

درباره گفتمان یا دیسکورس (Discourse)

تعریف گفتمان

مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی
   
واژه نامه متمم
   

تفاوت استراتژی و تاکتیک و تکنیک

تفاوت تاکتیک و استراتژی - تفاوت تاکتیک و تکنیک

واژه نامه متمم
   

تعریف دارایی نامشهود چیست؟

تعریف دارایی نامشهود چیست

واژه نامه متمم
   

روانشناسی شناختی چیست؟ (+ تاریخچه)

روانشناسی شناختی چیست

واژه نامه متمم
   

DSM یا راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی چیست؟

DSM-V یا کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

خودشناسی
   
واژه نامه متمم
   

تعریف مد مدیریتی (Management Fad) چیست؟

تعریف مد مدیریتی چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

تعریف روانشناسی اجتماعی چیست؟

تعریف روانشناسی اجتماعی و رابطه آن با رفتار اجتماعی

واژه نامه متمم
   

تعریف تجربه (Experience) و مدیریت تجربه (Experience Management)

تعریف تجربه در مدیریت تجربه - فرایند طراحی تجربه

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

روانشناسی رشد چیست؟

روانشناسی رشد چیست؟

واژه نامه متمم
   

مفهوم ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟

ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) چیست؟

اختلال استرس پس از سانحه

مختص کاربر ویژه
   
مدیریت استرس
   
واژه نامه متمم
   

نظریه بازی ها و کاربردهای آن (Game Theory)

نظریه بازیها چیست؟ کاربردهای نظریه بازی ها کدام است؟

واژه نامه متمم
   

انواع بازاریابی (واژه نامه)

واژه نامه بازاریابی مربوط به انواع بازاریابی

مدیریت بازاریابی
   
واژه نامه متمم
   

معمای زندانی یا دوراهی زندانی (Prisoner’s Dilemma)

معمای زندانی چیست؟ دوراهی زندانی به چه چالش و پارادوکسی اشاره می‌کند؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد
   
واژه نامه متمم
   

مفهوم “پیشنهاد محصول” یا “پیشنهاد به بازار” یا Market Offering در بازاریابی چیست؟

پیشنهاد بازاریابی - پیشنهاد محصول - پیشنهاد به بازار - Market Offering

واژه نامه متمم