Menu
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


آرشیو سری مطالب :مهارت کار تیمی

ایده‌ها را به کمیته‌ها نسپارید

چارلز کترینگ و کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

مدل تاکمن و مراحل پنج گانه رشد یک تیم

مراحل رشد یک تیم (مدل تاکمن)

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

مهارت کار گروهی و کار تیمی (نقشه راه یادگیری)

تفاوت تیم و گروه در مهارت کار تیمی

راهنمای مطالعه درسها
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

موانع و مشکلات کار تیمی (۳): تفکر گروهی یا گروه اندیشی

تعریف تفکر گروهی

تمرین و مشارکت در بحث
   
محتوای تشویقی
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

تمرین برای تصمیم گیری تیمی (تلاش برای بقا در سطح کره ماه)

تمرین تصمیم گیری تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

دقیق‌ترین تعریف کار تیمی در مقالات و مطالعات دانشگاهی چیست؟

تعریف کار تیمی چیست

مهارت کار تیمی
   

موانع و مشکلات کار تیمی (۲): سندرم آپولو در تشکیل تیم‌ها

سندرم آپولو در کار تیمی تعریف شده توسط مردیت بلبین

مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

موانع و مشکلات کار تیمی (۱): تیم هایی که تیم نیستند

موانع و مشکلات کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

هواپیمای کنکورد و سندروم کنکورد در کار تیمی و کسب و کار

سندروم کنکورد

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

متخصص‌ها (Specialists) و نقش آنها در کار تیمی

متخصصان به عنوان یکی از نقش های بلبین در کار تیمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

نقش Teamworker یا گروهی کار در فعالیت تیمی

گروهی کارها در کار تیمی - نقش های بلبین

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

تمام کننده ها و نقش و اهمیت آنها در کار تیمی

نقش تمام کننده ها در موفقیت کار تیمی - بر اساس مدل بلبین

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

افراد اجرایی یا اجراکارها در کار تیمی

اجراکارها و نقش کار اجرایی در تیم ها

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی
   

نقش موتور محرک در کار تیمی

نقش موتور محرک در کار تیمی - مدل بلبین Shaper ها

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت کار تیمی