Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)

آرشیو سری مطالب :مختص کاربر آزاد فعال

تکنیک بومرنگ؛ مناسب آماده شدن پیش از نوشتن

تکنیک بومرنگ می‌تواند پیش از نوشتن به شما کمک کند

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

تسلط کلامی شامل چه مهارتهایی است؟

تسلط کلامی و حوزه های تسلط بر کلمات

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

روبات های نویسنده (یک تجربه ذهنی)

روباتهای نویسنده

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

تمرین نوشتن آزاد – گام اول نویسندگی

تمرین نوشتن آزاد

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

در کدام حوزه تسلط کلامی نیازمند تمرین بیشتر هستیم؟

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

نحوه برخورد و رفتار با افراد درونگرا

نحوه برخورد و ارتباط با افراد درونگرا

خودشناسی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

مرکز کنترل درونی یا مرکز کنترل بیرونی؟ (+ پرسشنامه منبع کنترل)

مرکز کنترل درونی و مرکز کنترل بیرونی

خودشناسی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

توافق بین نویسنده و خواننده در نوشته های غیرداستانی

قرارداد نانوشته بین نویسنده و خواننده

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

نقش خانواده و مدرسه در تقویت یا درمان خجالتی بودن کودکان

خجالتی بودن کودکان در خانه و مدرسه

تمرین و مشارکت در بحث
   
خودشناسی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

پرسشنامه سنجش خجالتی بودن و کمرویی

پرسشنامه خجالتی بودن و کمرویی

خودشناسی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

استعاره مفهومی چیست و چه کاربردی دارد؟

استعاره های مفهومی و نقش آنها در پرورش تسلط کلامی

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

آیا صدای خاص خودتان را در نوشتن پیدا کرده‌اید؟

زبان خاص شما - صدای شما در میان صداهای نویسندگان

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

آیا از درخت ایده برای نوشتن مقاله‌های خود استفاده می‌کنید؟

کاربرد درخت ایده در مقاله نویسی

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

انتخاب یک ایده اولیه برای تمرین نوشتن

تمرین نویسندگی و چالش نوشتن

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

ساختار یک متن غیر داستانی چگونه شکل می‌گیرد؟

ساختار متن غیر داستانی و غیر تخیلی

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

چالش نگارش یک متن هزار کلمه‌ای در چند گام

تمرین نویسندگی و چالش نوشتن

پرورش تسلط کلامی
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

تمرین نوشتن: از قتل کلمات نترسیم

جرأت و شهامت حذف کلمات و کوتاه کردن نوشته

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

نوشته و کتاب غیر داستانی چیست؟ (ناداستان)

تعریف کتاب و نوشته غیر داستانی چیست

پرورش تسلط کلامی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد فعال