Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی مقدمه‌ای بر تفکر سیستمی (کلیک کنید)

آرشیو سری مطالب :طراحی سیستم فروش

پروژه پایانی درس مبانی طراحی سیستم فروش

پروژه پایانی درس مبانی طراحی سیستم فروش

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی سیستم فروش (معرفی درس)

طراحی سیستم فروش

طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی سیستم فروش – درس ۱۰: کاربرد سیستم OC

طراحی سیستم فروش - سیستم خروجی محور در کجا مناسب است

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

انتخاب سیستم فروش مناسب

در طراحی سیستم فروش، چگونه سیستم فروش مناسب را انتخاب کنیم؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی سیستم فروش – درس ۸: سیستم‌های رفتارگرای کور!

طراحی سیستم فروش - سیستم های رفتارگرای کور

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی سیستم فروش – درس ۷: سیستم‌های سیاه چاله

طراحی سیستم فروش - درس 7

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی سیستم فروش – درس ۶: مدیر همیشه حاضر!

طراحی سیستم فروش

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی سیستم فروش – درس ۵: ترسیم دیاگرام پارامترهای طراحی

طراحی سیستم فروش - ترسیم دیاگرامهای پارامتر طراحی

طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی سیستم فروش – درس ۴: شناخت بهتر فرهنگ رفتارمحور

طراحی سیستم فروش - تیم روش رفتار محور

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی سیستم فروش – درس ۳ – شناخت بهتر فرهنگ OC

طراحی سیستم فروش و بررسی فرهنگ‌های نتیجه محور در فروش

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی سیستم فروش – درس ۲: این بار مرغ و تخم مرغ مهم است

طراحی سیستم فروش - درس دوم از دوره مهارتهای فروش - متمم - محل توسعه مهارتهای من

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی سیستم فروش – درس ۱: چند سوال کلیدی

طراحی سیستم فروش - متمم - محل توسعه مهارتهای من

طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

مدیریت فروش: کانالهای فروش و فاکتورهای ارزیابی آنها

کانالهای فروش و ارزیابی آنها

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

طراحی برنامه فروش ریفرال (معرفی از طریق مشتریان)

طراحی برنامه های فروش ریفرال - فروش از طریق معرفی مشتریان

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه
   

بازاریابی چند سطحی و شبکه های هرمی

بازاریابی چند سطحی و شبکه های هرمی

تمرین و مشارکت در بحث
   
طراحی سیستم فروش
   
مختص کاربر ویژه