Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)

آرشیو سری مطالب :تفکر نقادانه

تعریف تفکر چیست؟ | چه زمان‌هایی فکر می‌کنیم؟

تعریف تفکر چیست؟

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف شناخت (Cognition) چیست؟

تعریف شناخت یا Cognition

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه: گشت و گذاری در تاریخ منطق

بوعلی سینا و ارسطو - از بنیان گذاران و توسعه دهندگان علم منطق

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف تفکر نقادانه – درباره تاریخچه نقد و نقادی

تعریف تفکر نقادانه - تاریخچه نقد و نقادی

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه (Critical Thinking) | آموزش تفکر انتقادی

تفکر نقادانه چیست؟

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه