Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


Scenario: کاربرد سناریو در متن‌های مدیریت استراتژیک


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۲۴۶۹۸
  • آشنایی با کاربرد کلمه سناریو در متن‌های تخصصی مدیریت استراتژیک به زبان انگلیسی
کاربرد سناریو در متن های مدیریت استراتژیک

ما در درس‌های مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیک متمم، به بهانه های مختلف در مورد سناریو و سناریو نویسی توضیح داده‌ایم.

هم به نقش سناریو نویسی در تقویت تفکر استراتژیک اشاره کرده‌ایم و هم در مورد آرکتایپ های سناریو صحبت کرده‌ایم.

بنابراین در این درس، صرفاً به مرور چند مورد از کاربرد سناریو در متن کتابهای مرتبط با استراتژی و مدیریت استراتژیک می‌پردازیم.

ابتدا تعریف سناریو را در کتاب Scenario Based Strategy نوشته پاول دو رویجیتر خواهیم دید و سپس، نگاه کوتاهی به کتاب Strategic Reframing نوشته رافائل رامیرز می‌اندازیم که معتقد است مفهوم سناریو و سناریو نویسی در کنار بحث استراتژی و مدیریت استراتژیک، می‌تواند در آموزش هم کاربرد داشته باشد:

دسترسی کامل به این مطلب برای اعضای ویژهٔ متمم امکان‌پذیر است.

شیوه‌ی دوم، همان شیوه‌ای است که اخیراً متمم با تعریف پرسوناهای مختلف (مانند نسیم و محمد) و کسب و کارهای مختلف (مانند فروشگاه مانا) تلاش در پیاده سازی آن دارد.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری زبان تخصصی مدیریت استراتژیک به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه زبان تخصصی مدیریت استراتژیک