Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)

هنر ارتباط


 درس پرورش تسلط کلامی
** کسی که تسلط کلامی ندارد، بخش قابل توجهی از انرژی خود را برای جستجوی کلمات و جملات صرف می‌کند و ذهن او برای مدیریت فضای جلسه و سخنرانی، توان و انرژی و تمرکز زیادی نخواهد داشت.

تحلیل رفتار متقابل
** بحث تحلیل رفتار متقابل به عنوان یکی از زیرمجموعه های بحث مهارت‌های ارتباطی و مذاکره در تقویم آموزشی متمم گنجانده شده است.

درس زبان بدن
**زبان بدن از جمله بحث‌های هیجان انگیز و پرطرفدار در حوزه‌ی ارتباطات و مذاکره است و امروزه تقریباً همه پذیرفته‌اند که زبان بدن به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم ارتباطات غیرکلامی، مهم است.

 درس مهارتهای ارتباطی و زبان زندگی
**زبان زندگی، دعوت کورکورانه به اخلاق و صداقت و صفا و صمیمیت نیست. بلکه دعوت به گفتگو و ارتباط آگاهانه است. ارتباطی که اثربخش بوده، روابط عمیق و بلندمدت را ایجاد نموده و با کمترین انرژی و تنش، حداکثر خروجی را ایجاد کند.

خودشناسی و دیگرشناسی