Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


استراتژی محتوا (اتاق خبر)


اتاق خبر

با توجه به اینکه معمولاً دوستان عزیز متممی، از میان مجموعه‌ی گسترده‌ی درس‌هایی که ارائه می‌شوند، در هر مقطع زمانی، تعداد محدودی از درس‌ها را دنبال می‌کنند، با استفاده از اتاق خبر، می‌کوشیم کمک کنیم که اطلاعات مرتبط با آن درس، به شکلی ساده‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرد.

آنچه می‌بینید نسخه آزمایشی اتاق خبر درس استراتژی محتوا است که به تدریج بهبود خواهد یافت.

آینده درس استراتژی محتوا

درس استراتژی محتوا، به تدریج و به صورت پیوسته در حال تکمیل است و درس‌های جدیدی به آن افزوده خواهد شد.

 راهنمای مطالعه درس

برای مطالعه مجموعه درس‌های استراتژی محتوا می‌توانید از راهنمای زیر استفاده کنید:

وضعیت شما در درس استراتژی محتوا

شما تا کنون در هیچ‌یک از درس‌های تمرین‌دار استراتژی محتوا مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اید.

گزارش مشارکت‌ها

تعداد ۱۵۷۵ نفر از دوستان متممی، در بحث‌های درس استراتژی محتوا مشارکت دارند.

گزارش ارزیاب‌ها

در این درس، کسانی ارزیاب می‌شوند که ۳۵ امتیاز در درس‌های تمرین‌دار استراتژی محتوا کسب کرده باشد.

فهرست ارزیاب‌های فعلی این درس:

فهرست کسانی که احتمالاً به زودی ارزیاب می‌شوند:

آخرین بحث‌ها و تمرین‌ها در استراتژی محتوا
نظراتی که طی یک ماه اخیر،‌ بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند
تعدادی از بحث‌های پرطرفدار در استراتژی محتوا