Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


استراتژی فروش محصول و خطای همجنس خواری (Cannibalization)


استراتژی فروش محصول و خطای همجنس خواری

ما در متمم درس مستقلی در مورد هم جنس خواری در استراتژی فروش محصولات داریم و در آنجا مفهوم Cannibalization را توضیح داده‌ایم که بد نیست قبل از مطالعه‌ی این درس، مروری بر آن مفهوم داشته باشید.

اما با توجه به اهمیت این موضوع و نیز روند درس #زبان تخصصی مدیریت استراتژیک که می‌کوشیم به بهانه‌ی یادگیری لغات، به برخی از متون مرتبط با استراتژی مراجعه کنیم، قصد داریم این بار نیز چند مطلب کوتاه در مورد هم جنس خواری در استراتژی را با هم مرور کنیم.

اولین متن را از کتاب Handbook of marketing strategy انتخاب کرده‌ایم:

استراتژی فروش محصول و خطر همجنس خواری

دسترسی کامل به این مطلب برای اعضای ویژهٔ متمم امکان‌پذیر است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری زبان تخصصی مدیریت استراتژیک به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه زبان تخصصی مدیریت استراتژیک