Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی مقدمه‌ای بر تفکر سیستمی (کلیک کنید)

سواد چیست؟ | تعریف سواد از نظر یونسکو

سواد چیست

واژه نامه متمم
   

آشنایی با سازمان بهداشت جهانی و وظایف آن WHO

سازمان بهداشت جهانی چیست و چه می کند؟ WHO

واژه نامه متمم
   

اسکیومورفیسم | مفهومی که فراتر از طراحی وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌هاست

اسکیومورفیسم

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

مدیریت تقاضا چیست؟ | چرا در بازاریابی به سراغ مدیریت تقاضا می‌رویم؟

مدیریت تقاضا چیست

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدیریت بازاریابی
   

خرده فروشی چیست؟ آیا تعریف خرده فروشی و ریتیل تغییر کرده است؟

خرده فروشی چیست؟ تعریف خرده فروشی چیست؟

مدیریت بازاریابی
   

معنی انحصار چیست؟ بازار انحصاری چه ویژگی‌هایی دارد؟

انحصار مفاهیم مدیریت و اقتصاد

استراتژی کسب و کار
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

مدل قطب و اقمار (هاب و اسپوک) چیست؟

هاب و اسپوک - توزیع قطب و اقمار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه تکنولوژی
   

تفاوت استراتژی و تاکتیک و تکنیک

تفاوت تاکتیک و استراتژی - تفاوت تاکتیک و تکنیک

واژه نامه متمم
   

تعریف دارایی نامشهود چیست؟

تعریف دارایی نامشهود چیست

واژه نامه متمم
   

DSM یا راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی چیست؟

DSM-V یا کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

خودشناسی
   
واژه نامه متمم
   

تعریف مد مدیریتی (Management Fad) چیست؟

تعریف مد مدیریتی چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

تعریف تجربه (Experience) و مدیریت تجربه (Experience Management)

تعریف تجربه در مدیریت تجربه - فرایند طراحی تجربه

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

روانشناسی رشد چیست؟

روانشناسی رشد چیست؟

واژه نامه متمم
   

مفهوم ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟

ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

نظریه بازی ها و کاربردهای آن (Game Theory)

نظریه بازیها چیست؟ کاربردهای نظریه بازی ها کدام است؟

واژه نامه متمم
   

معمای زندانی یا دوراهی زندانی (Prisoner’s Dilemma)

معمای زندانی چیست؟ دوراهی زندانی به چه چالش و پارادوکسی اشاره می‌کند؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد
   
واژه نامه متمم
   

مهندسی معکوس چیست و چه کاربردی دارد؟

مهندسی معکوس چیست و کاربرد مهندسی معکوس در چه زمینه هایی است

مختص کاربر آزاد
   
واژه نامه متمم
   

تعریف آرکتایپ چیست (آرکی تایپ – Archetype)

دقیق ترین تعریف آرکتایپ چیست؟

مختص کاربر آزاد
   
واژه نامه متمم