Menu

چند پیشنهاد ساده برای بهبود روش مطالعه شما

برای بهبود روش مطالعه این عادت ها را در نظر بگیرید

مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

آیا مراقب هستید که آموزش، شما را نادان‌تر نکند؟

اثرات نامطلوب آموزش

تمرین و مشارکت در بحث
   
مهارت یادگیری
   

آیا با این رسم‌الخط، مطالب را بهتر به خاطر می‌سپارید؟

به خاطر سپردن بهتر

مهارت یادگیری
   

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری | چند نکته‌ درباره تکنیکهای یادگیری

تکنیک های یادگیری

رادیو متمم
   
مهارت یادگیری
   

افزایش سرعت یادگیری به عنوان یک هدف

درباره تکنیک های افزایش سرعت یادگیری

مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

بهترین معلم ریاضی کیست؟

بهترین معلم ریاضی کیست؟ نقش اشتباه در یادگیری

تمرین و مشارکت در بحث
   
دعوت به گفتگو
   
مهارت یادگیری
   

کدام‌یک از روش های یادگیری را انتخاب می‌کنید؟

روش های یادگیری

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

آیا آموزش الکترونیکی و روشهای یادگیری الکترونیکی مناسب شماست؟

آموزش الکترونیکی و یادگیری الکترونیکی

مهارت یادگیری
   

مهارت یادگیری، تکنیکها و روشهای یادگیری بهتر

روشهای یادگیری و تکنیک های یادگیری

مهارت یادگیری
   

مهم ترین مانع یادگیری

مهم ترین مانع یادگیری چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

بلوم – نظریه پرداز روانشناسی آموزش و یادگیری

زندگینامه بنجامین بلوم

مهارت یادگیری
   

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟

روش یادگیری بر اساس توضیح و توصیف

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت و حافظه فعال چه هستند؟

حافظه کوتاه مدت و حافظه بلندمدت و حافظه فعال

مختص کاربر ویژه
   
مهارت یادگیری
   

نیازسنجی آموزشی

توانمندی ها

عمومی