Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu

مدل کوه یخ در تفکر سیستمی | آیا به تفاوت رویداد و روند توجه دارید؟

نقش تحلیل رویداد و تحلیل روند در تفکر سیستمی و دینامیک سیستمها چیست

تفکر سیستمی
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

رویدادهای اطراف ما، چگونه الگوهای ذهنی و مدل ذهنی ما را می‌سازند؟

رویداد یا مدل ذهنی؟ کدام درست است؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدلهای ذهنی