Menu
فایل صوتی آموزشی ویژگی‌‌های انسان تحصیل‌کرده

مسیرِ تبدیل شدن به یک انسان فرهیخته چیست و در این راه، باید به چه نکاتی دقت کنیم؟


درد از دست دادن | مثالی از دن اریلی برای نظریه دورنما

مثال برای نظریه دورنما - درد از دست دادن - دن اریلی

تصمیم گیری پیشرفته
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

نظریه چشم انداز (تئوری چشم انداز) | دانیل کانمن و آموس تورسکی

نظریه چشم انداز - دنیل کانمن - آموس تورسکی

تصمیم گیری پیشرفته
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب مدیران و چالش های تصمیم گیری | ماکس بیزرمن

کتاب مدیران و چالش های تصمیم گیری

تصمیم گیری پیشرفته
   

کتاب بینش و تفکر شهودی (دیدن آن‌چه دیگران نمی‌بینند) | گری کلین

کتاب بینش - دیدن آن‌چه دیگران نمی‌بینند - گری کلین

تصمیم گیری پیشرفته
   
مختص کاربر ویژه
   
معرفی کتابهای مدیریتی
   

تفاوت ریسک و عدم قطعیت (ابهام / عدم اطمینان)

تفاوت ریسک و عدم اطمینان یا عدم قطعیت یا ابهام

تصمیم گیری پیشرفته
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

چک لیست تصمیم گیری برای مدیران (۳)

چک لیست تصمیم گیری برای مدیران

تصمیم گیری پیشرفته
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

چک لیست تصمیم گیری برای مدیران (۲)

چک لیست تصمیم گیری مدیران

تصمیم گیری پیشرفته
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

چک لیست تصمیم گیری برای مدیران (۱)

چک لیست تصمیم گیری مدیران برای تصمیم گیری سازمانی بهتر

تصمیم گیری پیشرفته
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

نقش احساسات در تصمیم گیری – قسمت اول

نقش احساسات در تصمیم گیری

تصمیم گیری پیشرفته
   
مختص کاربر ویژه
   

درس تصمیم گیری پیشرفته (ریسک و شهود)

تصمیم گیری پیشرفته - ریسک و شهود

تصمیم گیری پیشرفته
   
مختص کاربر ویژه
   

کالبدشکافی پیش از مرگ | شیوه‌ای برای ارزیابی تصمیم گیری

کالبدشکافی پیش از مرگ و نقش آن در تصمیم گیری شهودی

تصمیم گیری پیشرفته
   
مختص کاربر ویژه
   

چه زمانی به تصمیم گیری شهودی اعتماد کنیم؟ (۱)

چه زمانی به تصمیم گیری شهودی اعتماد کنیم

تصمیم گیری پیشرفته
   
مختص کاربر ویژه
   

قضاوت درباره طعم کیک بر اساس یک برش | نالینی آمبادی

تصمیم گیری پیشرفته
   
مختص کاربر ویژه
   

تصمیم گیری شهودی – الکساندر تودوروف و قضاوت در مورد افراد از روی چهره

قضاوت در مورد افراد از روی چهره

تصمیم گیری پیشرفته
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه