Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)

قوانین امتیازدهی در مذاکره | امتیاز دادن در مذاکرات چه اصولی دارد؟

قوانین امتیازدهی در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تاکتیک های مذاکره | خرد کردن امتیازها

تاکتیک های مذاکره - امتیاز دهی

اصول و فنون مذاکره
   

تعریف امتیاز چیست و امتیازها در مذاکره چگونه طبقه بندی می‌شوند؟

امتیاز و امتیازدهی در مذاکره

اصول و فنون مذاکره
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه