مجموعه مطالب در زمینه استراتژی سازمانی | متمم
Menu

توسعه کسب و کار و انتخاب استراتژی رشد | ماتریس آنسوف

استراتژی رشد بر اساس ماتریس آنسوف چه گزینه هایی دارد؟

استراتژی کسب و کار
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

ایگور آنسوف | پدر استراتژی سازمانی و مدیریت استراتژیک

ایگور آنسوف - کسی که او را پدر مدیریت استراتژیک و گاهی پدر استراتژی سازمانی می‌نامند

استراتژی کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

دوره مدیریت استراتژیک | آموزش استراتژی کسب و کار

دوره جامع مدیریت استراتژیک - آموزش آنلاین مدیریت استراتژیک

استراتژی کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه