Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


فایل صوتی آموزشی مدیریت توجه و اقتصاد توجه


نوع فایل: فایل صوتی(mp3)      زمان: ۲۵۰ دقیقه          قیمت: صد و ده هزار تومان

توضیحات: اگر بخواهیم یک عنوان برای دوره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم انتخاب کنیم، شاید عصر پریشان‌فکری یا Age of Distraction عنوان مناسبی باشد.
به سختی می‌توانیم دقایقی را برای خودمان خلوت کنیم، بی آنکه صدای زنگ تلفن یا پیامک موبایل یا یک ایمیل، تمرکز ذهنی ما را به هم بزند.

همه در مهمانی‌ها سر در موبایل خود فرو می‌بریم و در محل کار، همچنان مشغول مدیریت چالش‌های محیط خانه هستیم. همچنان که دردسرهای کار هم، در محیط خانه ما را رها نمی‌کنند.

زمانی می‌گفتند ارزشمندترین منبعی که در اختیار انسان است، زمان است. امروز می‌دانیم که زمان هم، ناخالصی‌های خودش را دارد. گاه ساعت‌ها در یک جمع می‌نشینیم اما جز دقایقی با آنها همراه نمی‌شویم.

دمویی از فایل مدیریت توجه:

موضوعات:

۱-  وضعیت توجه در دنیای امروز ما – حدود  چهارده دقیقه

۲- معرفی منابع مورد استفاده در این فایل آموزشی – حدود سیزده دقیقه

۳-  درباره مفهوم موازی کاری – حدود دوازده دقیقه

۴- فرهنگ منوکرونیک در مقایسه با فرهنگ پلی کرونیک – حدود بیست دقیقه

۵-  آیا واقعاً موازی کاری امکان پذیر است – حدود چهارده دقیقه

۶-هزینه های پنهان چندکارگی – حدود سی دقیقه

۷- درباره مفهوم توجه-حدود بیست و چهار دقیقه

۸- تقویت ماهیچه های توجه – حدود هجده دقیقه

۹-تمرینهایی برای افزایش توجه – حدود سی و پنج دقیقه

۱۰-ابزارهای تکنولوژیک برای مدیریت توجه – حدود هفده دقیقه

۱۱-اقتصاد توجه – حدود بیست  و پنج دقیقه

۱۲- مدیریت توجه در عصر تکنولوژی – حدود چهارده دقیقه

۱۳- جمع بندی پایانی – حدود هفده دقیقه

اضافه‌کردن به سبدخرید

ثبت سفارش