Menu

آرشیو سری مطالب :آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار

چند فونت مناسب برای دانلود و استفاده در اسلایدهای فارسی پاورپوینت

فونت های فارسی برای پاورپوینت و اسلایدسازی

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   

چرا بهتر است تا حد امکان در اسلایدسازی از بولت استفاده نکنیم؟

استفاده از بولت در اسلایدسازی با پاورپوینت

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت اسلایدسازی: به میزان تراکم در طراحی اسلایدها توجه داشته باشید

مهارت اسلایدسازی و پاورپوینت

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت اسلایدسازی با استفاده از پاورپوینت

اسلایدسازی و پاورپوینت - متمم - محل توسعه مهارتهای من

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

بررسی موردی (درس ۱۰): نمونه اسلایدهای شرکت Adobe

اسلایدسازی با پاورپوینت - نانسی دورات - متمم - محل توسعه مهارتهای من

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

درس اسلایدسازی با پاورپوینت

مهارت اسلایدسازی با پاورپوینت

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
معرفی دروس دوره MBA
   

مهارت اسلایدسازی (درس ۹): کار با تصاویر در پاورپوینت

مهارت اسلایدسازی با پاورپوینت

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت اسلایدسازی و پاورپوینت (درس ۸): شبکه بندی

اسلایدسازی توسط پاورپوینت

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت اسلایدسازی و پاورپوینت (درس ۷): مسیر چشم

مسیر حرکت چشم در اسلایدسازی توسط پاورپوینت

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت اسلایدسازی و پاورپوینت (درس ۶): طراحی اسلاید

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت اسلایدسازی و پاورپوینت (درس ۵): نمایش اعداد

مهارت اسلایدسازی و پاورپوینت - متمم - محل توسعه مهارتهای من

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
مختص کاربر آزاد فعال
   

مهارت اسلایدسازی و پاورپوینت (درس ۴): ذهن تصویری

مهارت اسلایدسازی و پاورپوینت

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
مختص کاربر ویژه
   

مهارت اسلایدسازی و پاورپوینت (درس ۳):شش سوال کلیدی

مهارت اسلایدسازی و پاورپوینت - متمم - محل توسعه مهارتهای من

آموزش پاورپوینت برای دانشگاه و کسب و کار
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه