Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


مقاله در مورد انواع سبکهای یادگیری


مقاله در مورد انواع سبکهای یادگیری

این گزارش در سال ۲۰۰۴ توسط یک تیم به سرپرستی آقای فرانک کافلید (Frank Coffield) از دانشگاه لندن تنظیم و منتشر شده و یکی از منابع معتبری است که در بسیاری از مطالعات و تحقیقات و گزارش‌های مربوط به مهارت یادگیری و سبک یادگیری مورد استفاده و ارجاع قرار می‌گیرد.

در این گزارش، به بررسی مدل‌هایی پرداخته شده که سبک یادگیری انسان‌ها را به شیوه‌های مختلف طبقه بندی می‌کنند.

بر اساس این گزارش، حدود هفتاد شیوه‌ی مختلف برای طبقه بندی روشهای یادگیری مطرح هستند که سیزده مورد از مهم‌ترین آنها در این مقاله به صورت انتقادی مورد بررسی دقیق‌تر قرار گرفته‌اند.

روش: مرور سیستماتیک مجموعه مقالات و گزارش‌های دیگران

مهم‌ترین نقد بر این گزارش: نقد جدی بر این گزارش وجود ندارد و معمولاً با نگاه مثبت در سایر گزارش‌ها و تحقیقات مورد اشاره قرار گرفته است. اگر چه نباید آن را جایگزین مطالعه‌ی تحقیقات مرجع اصلی فرض کنید. چون این گزارش صرفاً یک خلاصه‌ی تطبیقی برای مرور کلیات هر مدل است و به جزئیات آنها نمی‌پردازد.

دانلود فایل PDF مقاله:

  Learning styles and pedagogy in post-16 learning

منبع: مرکز تحقیقات یادگیری و مهارت‌ورزی انگلیس (LSRC)