Menu


متمم در هفته های اخیر


در هفته‌های اخیر، تمرکز اصلی ما بر مدیریت استرس، پرورش تسلط کلامی، تفکر سیستمی و استراتژی محتوا بوده است.

البته درس‌های دیگری را هم طبق تقویم محتوا تنظیم و منتشر کردیم.

در اینجا گزارش کوتاهی از فعالیت‌های دوستان متممی را خدمت شما ارائه می‌کنیم.

از میان نکاتی که دوستان‌ متممی در استراتژی محتوا مطرح کردند، موارد زیر بیشتر از بقیه مورد توجه دوستان دیگر قرار گرفتند و امتیاز کسب کردند:

در میان دیدگاه‌های مربوط به مدیریت استرس هم، موارد زیر بیشتر از بقیه مورد توجه قرار گرفت:

در هفته‌‌های اخیر، درس‌های دیگری هم مخاطب جدی داشتند.

در اینجا برخی از دوستانی که به صورت منظم برای این درس‌ها وقت گذاشتند و در بحث‌ها مشارکت کردند را معرفی می‌کنیم.

“مدیریت استرس” و “سیستم‌های کنترل مدیریت”، دو درس پرطرفدار دیگر روزهای اخیر بودند

مدیریت استرس

سیستم‌های کنترل مدیریت

 دوستان زیر هم در درس‌های تسلط بر تکنولوژی فعال‌تر از دیگران بودند:

پنج نفر از دوستان‌مان هم به صورت جدی در بحث ارزش آفرینی فعالیت داشتند:

در تاریخچه پول هم دو نفر از دوستان‌مان فعال‌تر از دیگران بودند:

یکی از دوستان هم به شکل متمرکز روی کاریزما وقت گذاشتند:

دوستان زیر هم در بحث‌هایی که تحت عنوان #سوال‌های تیم فریس مطرح شده بود، نسبت به دیگران مشارکت بیشتری داشته‌اند: