Menu


متمم در هفته های اخیر


در یکی دو هفته‌ی اخیر، تمرکز اصلی ما بر دیجیتال مارکتینگ بود.

ما در متمم بحث‌هایی مانند ایمیل مارکتینگ و سئو و بازاریابی محتوا را زیرمجموعه‌ی دیجیتال مارکتینگ در نظر می‌گیریم.

البته درس‌های دیگری را هم مطابق تقویم محتوا تنظیم و منتشر کردیم.

در اینجا گزارش کوتاهی از فعالیت‌های دوستان متممی را خدمت شما ارائه می‌کنیم.

از میان نکاتی که دوستان‌ متممی در #دیجیتال مارکتینگ مطرح کردند، موارد زیر بیشتر از بقیه مورد توجه دوستان دیگر قرار گرفتند و امتیاز کسب کردند:

در هفته‌‌های اخیر، درس‌های دیگری هم مخاطب جدی داشتند.

در اینجا برخی از دوستانی که به صورت منظم برای این درس‌ها وقت گذاشتند و در بحث‌ها مشارکت کردند را معرفی می‌کنیم.

“تفکر سیستمی” و “مدیریت بازاریابی”، دو درس پرطرفدار دو هفته‌ی گذشته بودند

تفکر سیستمی

مدیریت بازاریابی

تسلط کلامی هم یکی از پرطرفدارترین درس‌ها بود:

دوستان زیر در درس تسلط بر تکنولوژی و سواد دیجیتال فعال بودند:

سه نفر از دوستان متممی‌مان هم در درس‌های مربوط به کارآفرینی فعال بودند:

دوستان زیر در درس‌های مربوط به استراتژی محتوا فعال بودند:

درس تصمیم گیری هم علاقمندان و دوستان پیگیر خودش را داشت:

سه نفر از دوستان‌مان در درس عزت نفس، فعالیت نسبی بیشتری داشتند:

یکی از دوستان‌مان هم به صورت جدی روی درس مذاکره وقت گذاشتند:

دوست دیگری هم داشتیم که به صورت متمرکز بر روی درس تبلیغات وقت گذاشتند:

دوستان زیر هم در بحث‌هایی که تحت عنوان #دعوت به گفتگو مطرح شده بود، نسبت به دیگران مشارکت بیشتری داشتند: