Menu


متمم در هفته های اخیر


در چند روز اخیر، تمرکز اصلی ما بر درس استراتژی محتوا بود. قبل از آن هم بحث‌های کارآفرینی و مدیریت بازاریابی و مهارت فروش را مورد توجه قرار داده بودیم.

البته درس‌های دیگری را هم مطابق تقویم محتوا، تنظیم و منتشر کردیم.

در اینجا گزارش کوتاهی از فعالیت‌های دوستان متممی را خدمت شما ارائه می‌کنیم.

این گزارش، به تدریج به شکل کامل‌تر ارائه خواهد شد و فعلاً آن را در حد یک نسخه‌ی بسیار مختصر آزمایشی در نظر بگیرید.

روزهای اخیر به بحث استراتژی محتوا اختصاص داشته است.

از میان نکاتی که دوستان‌ متممی در استراتژی محتوا مطرح کردند، موارد زیر بیشتر از بقیه مورد توجه دوستان دیگر قرار گرفتند و امتیاز کسب کردند:

دوستان زیر هم در دو هفته‌ی اخیر، بیشتر از دیگران برای درس استراتژی محتوا وقت گذاشتند:

در هفته‌‌های اخیر، درس‌های دیگری هم مخاطب جدی داشتند.

در اینجا برخی از دوستانی که به صورت منظم برای این درس‌ها وقت گذاشتند و در بحث‌ها مشارکت کردند را معرفی می‌کنیم.

دو نفر از دوستان‌مان در درس استعدادیابی، فعالیت نسبی بیشتری داشتند:

دو نفر به صورت جدی درس مدیریت استرس را پیگیری کردند:

مدل ذهنی هم از استقبال خوبی برخوردار بود:

مهارتهای ارتباطی هم مخاطبان و مشتریان خودش را داشت:

دوستان زیر هم درس تفکر سیستمی را جدی‌تر از دیگران پیگیری کردند:

رفتار سازمانی هم یک دوست بسیار فعال داشت: