Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


اتاق خبر گیمیفیکیشن (بازی آفرینی)


اتاق خبر

با توجه به اینکه معمولاً دوستان عزیز متممی، از میان مجموعه‌ی گسترده‌ی درس‌هایی که ارائه می‌شوند، در هر مقطع زمانی، تعداد محدودی از درس‌ها را دنبال می‌کنند، با استفاده از اتاق خبر، می‌کوشیم کمک کنیم که اطلاعات مرتبط با آن درس، به شکلی ساده‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرد.

آنچه می‌بینید نسخه آزمایشی اتاق خبر درس گیمیفیکیشن است که به تدریج بهبود خواهد یافت.

آینده درس گیمیفیکیشن

درس گیمیفیکیشن، به زودی سلسله بحث‌های پیشرفته‌تری را هم در قالب گیمیکیفیشن پیشرفته خواهد داشت.

همچنین این درس ، در آینده پیش نیاز درس طراحی رفتار نیز خواهد بود.

 راهنمای مطالعه درس

برای این درس، هنوز راهنمای مطالعه درس ارائه نشده است.

وضعیت شما در درس گیمیفیکیشن
شما تا کنون در هیچ‌یک از درس‌های تمرین‌دار گیمیفیکیشن مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اید.

گزارش مشارکت‌ها

تعداد ۹۱۹ نفر از دوستان متممی، در بحث‌های درس گیمیفیکیشن مشارکت دارند.

گزارش ارزیاب‌ها

در این درس، کسانی ارزیاب می‌شوند که ۴۰ امتیاز در درس‌های تمرین‌دار گیمیفیکیشن کسب کرده باشد.

فهرست ارزیاب‌های فعلی این درس:

فهرست کسانی که احتمالاً به زودی ارزیاب می‌شوند:

آخرین بحث‌ها و تمرین‌ها در گیمیفیکیشن
نظراتی که طی یک ماه اخیر،‌ بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند
تعدادی از بحث‌های پرطرفدار این درس