Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu
دوره آموزشی هدف گذاری (کلیک کنید)


اتاق خبر درس مبانی طراحی سیستم فروش


اتاق خبر

با توجه به اینکه معمولاً دوستان عزیز متممی، از میان مجموعه‌ی گسترده‌ی درس‌هایی که ارائه می‌شوند، در هر مقطع زمانی، تعداد محدودی از درس‌ها را دنبال می‌کنند، با استفاده از اتاق خبر، می‌کوشیم کمک کنیم که اطلاعات مرتبط با آن درس، به شکلی ساده‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرد.

آنچه می‌بینید نسخه آزمایشی اتاق خبر درس مبانی طراحی سیستم فروش است که به تدریج بهبود خواهد یافت.

آینده درس مبانی طراحی سیستم فروش

درس مبانی طراحی سیستم فروش، پیش نیاز درس مدیریت فروش است که در آینده ارائه خواهد شد.

مجموعه مباحث مطرح شده در درس حاضر، به نوعی، آمادگی اولیه برای ورود به درس مدیریت فروش را ارزیابی می‌نماید.

 راهنمای مطالعه درس

برای این درس، هنوز راهنمای مطالعه تنظیم نشده است.

وضعیت شما در درس مبانی طراحی سیستم فروش
شما تا کنون در هیچ‌یک از درس‌های تمرین‌دار مبانی طراحی سیستم فروش مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اید.

گزارش مشارکت‌ها

تعداد ۴۷۰ نفر از دوستان متممی، در بحث‌های درس طراحی سیستم فروش مشارکت دارند.

همچنین ۸۱ نفر از دوستان، پروژه‌ی خود را در این درس تحویل داده‌اند.

گزارش ارزیاب‌ها

در این درس، کسانی ارزیاب می‌شوند که ۲۰ امتیاز در درس‌های تمرین‌دار مبانی طراحی سیستم فروش کسب کرده باشد.

فهرست ارزیاب‌های فعلی این درس:

فهرست کسانی که احتمالاً به زودی ارزیاب می‌شوند:

آخرین بحث‌ها و تمرین‌ها در مبانی طراحی سیستم فروش
نظراتی که طی یک ماه اخیر،‌ بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند
تعدادی از بحث‌های پرطرفدار این درس