Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Menu


اتاق خبر درس تصمیم گیری پیشرفته


اتاق خبر

با توجه به اینکه معمولاً دوستان عزیز متممی، از میان مجموعه‌ی گسترده‌ی درس‌هایی که ارائه می‌شوند، در هر مقطع زمانی، تعداد محدودی از درس‌ها را دنبال می‌کنند، با استفاده از اتاق خبر، می‌کوشیم کمک کنیم که اطلاعات مرتبط با آن درس، به شکلی ساده‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرد.

آنچه می‌بینید نسخه آزمایشی اتاق خبر درس تصمیم گیری پیشرفته است که به تدریج بهبود خواهد یافت.

آینده درس تصمیم گیری پیشرفته

تاریخ انتشار درس‌های آتی مرتبط با تصمیم گیری پیشرفته، در تقویم محتوای متمم اعلام می‌شوند.

 راهنمای مطالعه درس

برای این درس، راهنمای مطالعه تنظیم و ارائه شده است:

وضعیت شما در درس تصمیم گیری پیشرفته
شما تا کنون در هیچ‌یک از درس‌های تمرین‌دار تصمیم گیری پیشرفته، مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اید.

گزارش مشارکت‌ها

تعداد ۲۶۳ نفر از دوستان متممی، در بحث‌های درس تصمیم گیری پیشرفته مشارکت دارند.

گزارش ارزیاب‌ها

در این درس، کسانی ارزیاب می‌شوند که ۴۰ امتیاز در درس‌های تمرین‌دار تصمیم گیری پیشرفته کسب کرده باشد.

فهرست ارزیاب‌های فعلی این درس:

فهرست کسانی که احتمالاً در آینده ارزیاب می‌شوند:

آخرین بحث‌ها و تمرین‌ها در تصمیم گیری پیشرفته
نظراتی که طی یک ماه اخیر،‌ بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند
تعدادی از بحث‌های پرطرفدار این درس