Menu

مدل قطب و اقمار (هاب و اسپوک) چیست؟

هاب و اسپوک - توزیع قطب و اقمار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه تکنولوژی
   

انقلاب صنعتی چه بود و در چه دوره‌ای روی داد؟

انقلاب صنعتی چه بود؟

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

تفاوت استراتژی و تاکتیک و تکنیک

تفاوت تاکتیک و استراتژی - تفاوت تاکتیک و تکنیک

واژه نامه متمم
   

تعریف دارایی نامشهود چیست؟

تعریف دارایی نامشهود چیست

واژه نامه متمم
   

DSM یا راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی چیست؟

DSM-V یا کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی

خودشناسی
   
واژه نامه متمم
   

تعریف مد مدیریتی (Management Fad) چیست؟

تعریف مد مدیریتی چیست؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

تعریف تجربه (Experience) و مدیریت تجربه (Experience Management)

تعریف تجربه در مدیریت تجربه - فرایند طراحی تجربه

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

روانشناسی رشد چیست؟

روانشناسی رشد چیست؟

واژه نامه متمم
   

مفهوم ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟

ضریب همبستگی چیست و چه کاربردی دارد؟

مختص کاربر ویژه
   
واژه نامه متمم
   

نظریه بازی ها و کاربردهای آن (Game Theory)

نظریه بازیها چیست؟ کاربردهای نظریه بازی ها کدام است؟

واژه نامه متمم
   

معمای زندانی یا دوراهی زندانی (Prisoner’s Dilemma)

معمای زندانی چیست؟ دوراهی زندانی به چه چالش و پارادوکسی اشاره می‌کند؟

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر آزاد
   
واژه نامه متمم
   

بازه زمانی توجه (Attention Span)

بازه زمانی توجه یا Attention Span چیست؟

مختص کاربر آزاد
   
واژه نامه متمم
   

مهندسی معکوس چیست و چه کاربردی دارد؟

مهندسی معکوس چیست و کاربرد مهندسی معکوس در چه زمینه هایی است

مختص کاربر آزاد
   
واژه نامه متمم
   

تعریف آرکتایپ چیست (آرکی تایپ – Archetype)

دقیق ترین تعریف آرکتایپ چیست؟

مختص کاربر آزاد
   
واژه نامه متمم