Menu
دوره آموزشی برندسازی شخصی

در دنیای مبتنی بر اقتصاد شهرت، برندسازی شخصی ابزاری قدرتمند برای ایجاد تمایز است.


مدل درآمدی فرنچایز چیست؟

قراردادهای لایسنس و فرنچایز

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

مدل درآمد فریمیوم (Freemium)

مدل درآمد فریمیوم - مثالهای فریمیوم

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

چند مثال از مدلهای درآمد

انواع مدل درآمد و مدل کسب درآمد

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

تعریف مدل درآمدی کسب و کار | الگوی کسب درآمد شما چیست؟

دوره MBA - مدل کسب درآمد به عنوان بخشی از مدل کسب و کار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

مدل درآمد پرداخت بر اساس مصرف

پرداخت بر اساس مصرف

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

مدل درآمد بر پایه‌ی نرخ ثابت (مستقل از مصرف)

نمونه های مدل کسب و کار

تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار