Menu


اتاق خبر درس مدل ذهنی


اتاق خبر

با توجه به اینکه معمولاً دوستان عزیز متممی، از میان مجموعه‌ی گسترده‌ی درس‌هایی که ارائه می‌شوند، در هر مقطع زمانی، تعداد محدودی از درس‌ها را دنبال می‌کنند، با استفاده از اتاق خبر، می‌کوشیم کمک کنیم که اطلاعات مرتبط با آن درس، به شکلی ساده‌تر و سریع‌تر در دسترس قرار گیرد.

آنچه می‌بینید نسخه آزمایشی اتاق خبر درس مدل ذهنی است که به تدریج بهبود خواهد یافت.

آینده درس مدل ذهنی

درس مدل ذهنی، از جمله درس‌هایی است که بدون مطالعه‌ و یادگیری آن، درک کامل مطالب و درس‌های مطرح شده در ترم پایه و ترم‌های تکمیلی دوره MBA متمم امکان‌پذیر نخواهد بود.

ضمناً این درس به صورت مستقل، پیش‌نیاز برخی از درس‌‌های آتی متمم مانند تفکر نقادانه خواهد بود.

 راهنمای مطالعه درس

برای درس مدل ذهنی، راهنمای مطالعه تنظیم و ارائه شده است:

وضعیت شما در درس مدل ذهنی
شما تا کنون در هیچ‌یک از درس‌های تمرین‌دار مدل ذهنی، مشارکت و اظهارنظری نداشته‌اید.

گزارش مشارکت‌ها

تعداد ۱۵۸۸ نفر از دوستان متممی، در بحث‌های درس مدل ذهنی مشارکت دارند.

گزارش ارزیاب‌ها

در این درس، کسانی ارزیاب می‌شوند که ۴۰ امتیاز در درس‌های تمرین‌دار مدل ذهنی کسب کرده باشد.

فهرست ارزیاب‌های فعلی این درس:

فهرست کسانی که احتمالاً به زودی ارزیاب می‌شوند:

آخرین بحث‌ها و تمرین‌ها در درس مدل ذهنی
نظراتی که طی یک ماه اخیر،‌ بیشترین امتیاز را کسب کرده‌اند
تعدادی از بحث‌های پرطرفدار این درس

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    سوسن طالقانی ، مصطفی اصفهانی ، امین کاکاوند ، محمد تقی امینی ، سمیرا صابر