Menu
نویسنده مطلب : مسعود نصراللهی

مطلب مورد بحث:

آیا مراقب هستید که آموزش، شما را نادان‌تر نکند؟


در کتاب “چگونه کتاب بخوانیم” در مورد خصوصیت تعلیم‌پذیری صحبت شده است و در مقابل آن تسلیم پذیری. تربیت فرد تسلیم‌پذیر میسر ولی آموزش دادن به او خیر. فرد تعلیم‌پذیر کسی است که بتواند آزادانه (پس از اینکه به طور کامل گوش دهد و با اطمینان منطقی بگوید “فهمیدم”) نقد و قضاوت کند.(با توجه به موضوع کتاب) تعلیم پذیرترین خواننده، منتقدترین آنهاست.

کتاب از تلاش و کوشش برای فهمیدن سخن می‌گوید. به نظرم اگر این تلاش و کوشش در راستای صحیح و درست (مثل دیگر نکاتی که در کتاب ذکر می‌شود) پیش برود، جلوی نادان شدن در اثر آموزش گرفته می‌شود.

اینجا دوتا از نقل‌قول‌هایی که در کتاب استفاده شده را می‌آورم:

کتاب بدی وجود ندارد که دارای مطالب مفیدی نباشد. سروانتس

 

کتاب را بخوانید اما نه به منظور انکار، پذیرش،‌مسلم شمردن و یا یافتن جای بحث و گفتگو در آن،‌بلکه به نیت تامل و سنجیدن آن بخوانید. بیکن