Menu
نویسنده مطلب : محمد مسکاسبی نیا

مطلب مورد بحث:

تعریف مقیاس تولید | مفهوم صرفه جویی ناشی از مقیاس


در کامنت ها دیدم که بسیاری از دوستان ماشین آلات و دستگاه ها را جز هزینه های ثابت آورده بودند. بنده با این حرف مخالفم چرا که ماشین آلات دارای استهلاک هستند و هرچه مقیاس بزرگتر شود استهلاک دستگاه نیز افزایش میابد و هزینه تعمیرات و نگه داری آن زیاد میشود.

البته بسته به نوع صنعت و دستگاها نظرات متفاوتی میتوان داد ولی خب به طور کلی همه دستگاها هزینه استهلاک دارند.

ممنون از توجهتون