Menu
نویسنده مطلب : شهریار ناصح

مطلب مورد بحث:

کتاب ای کاش وقتی ۲۰ ساله بودم می دانستم | تینا سیلیگ


جمله‌ای در این مطلب بود که خیلی نظر منو جلب کرد:

«
خانم سلیگ و سایر نویسندگانی که در این حوزه کار کرده‌اند، به ما یادآوری می‌کند که وظیفه داریم دانسته‌ها و تجربیات خود را به شکلی که برای نسل بعد – که با فرهنگی متفاوت و در شرایط سیاسی و اقتصادی کاملاً متفاوت زندگی می‌کند و خواهد کرد – مفید باشد، برای آنها شرح دهیم.
»

اینکه سودمندی حرف‌های ما وظیفه ماست نه اینکه وظیفه مخاطب باشد که در میان سخنان ما به جستجوی سودمندی باشد به نظر من یادآوری خیلی خوبی به افرادی مثل من است که گاهی هم کارهایی از جنس معلمی می‌کنیم.